RHYTHM chính hãng


A1301S01

Mã sản phẩm: A1301S01
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 150g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động NH36 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1301S02

Mã sản phẩm: A1301S02
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 150g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động NH36 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1301S03

Mã sản phẩm: A1301S03
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 150g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động NH36 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1301S04

Mã sản phẩm: A1301S04
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 150g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động NH36 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1301S05

Mã sản phẩm: A1301S05
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 150g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động NH36 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,038,000₫
A1301S06

Mã sản phẩm: A1301S06
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 150g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động NH36 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,038,000₫
A1303S01

Mã sản phẩm: A1303S01
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12.2mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 143g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 18mm
Máy: tự động NH35 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1303S02

Mã sản phẩm: A1303S02
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12.2mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 143g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 18mm
Máy: tự động NH35 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1303S03

Mã sản phẩm: A1303S03
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12.2mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 143g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 18mm
Máy: tự động NH35 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1303S04

Mã sản phẩm: A1303S04
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12.2mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 143g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 18mm
Máy: tự động NH35 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1303S05

Mã sản phẩm: A1303S05
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12.2mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 143g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 18mm
Máy: tự động NH35 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,038,000₫
A1303S06

Mã sản phẩm: A1303S06
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 42mm. Độ dày vỏ: 12.2mm
Kích thước mặt số: 34mm
Khối lượng đồng hồ: 143g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 18mm
Máy: tự động NH35 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,038,000₫
A1307S01

Mã sản phẩm: A1307S01
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.9mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1307S02

Mã sản phẩm: A1307S02
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.9mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1307S03

Mã sản phẩm: A1307S03
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.9mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1307S04

Mã sản phẩm: A1307S04
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.9mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1308S01

Mã sản phẩm: A1308S01
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.6mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1308S02

Mã sản phẩm: A1308S02
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.6mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,290,000₫
A1308S03

Mã sản phẩm: A1308S03
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.6mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1308S04

Mã sản phẩm: A1308S04
Kiểu dáng: Nữ
Kích thước vỏ: 28mm. Độ dày vỏ: 11.6mm
Kích thước mặt số: 22.5mm
Khối lượng đồng hồ: 77g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 14mm - 12mm
Máy: tự động 6T51 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày, thứ 
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,578,000₫
A1401S01

Mã sản phẩm: A1401S01
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 160g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 8215 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

4,773,000₫
A1401S02

Mã sản phẩm: A1401S02
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 160g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 8215 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

4,773,000₫
A1401S03

Mã sản phẩm: A1401S03
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 160g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 8215 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,060,000₫
A1401S04

Mã sản phẩm: A1401S04
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 160g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 8215 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: Lịch ngày
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

5,060,000₫
A1402S01

Mã sản phẩm: A1402S01
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 156g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,095,000₫
A1402S02

Mã sản phẩm: A1402S02
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 156g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,095,000₫
A1402S03

Mã sản phẩm: A1402S03
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 156g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,383,000₫
A1402S04

Mã sản phẩm: A1402S04
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 40mm. Độ dày vỏ: 11.5mm
Kích thước mặt số: 32mm
Khối lượng đồng hồ: 156g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 20mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

6,383,000₫
A1508S01

Mã sản phẩm: A1508S01
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 44mm. Độ dày vỏ: 15mm
Kích thước mặt số: 35mm
Khối lượng đồng hồ: 189g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

8,798,000₫
A1508S02

Mã sản phẩm: A1508S02
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 44mm. Độ dày vỏ: 15mm
Kích thước mặt số: 35mm
Khối lượng đồng hồ: 189g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

8,798,000₫
A1508S03

Mã sản phẩm: A1508S03
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 44mm. Độ dày vỏ: 15mm
Kích thước mặt số: 35mm
Khối lượng đồng hồ: 189g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

9,200,000₫
A1508S04

Mã sản phẩm: A1508S04
Kiểu dáng: Nam
Kích thước vỏ: 44mm. Độ dày vỏ: 15mm
Kích thước mặt số: 35mm
Khối lượng đồng hồ: 189g
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Kích thước dây: 22mm - 20mm
Máy: tự động 82S7 (automatic), nắp sau thấy máy
Mặt kính: Kính chống trầy (Sapphire Glass)
Chống nước: 5 ATM (Water Resistant 50m)
Chức năng: 24h
Bảo hành: Máy: 1 năm, Pin: 1 năm

9,200,000₫