Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống, SHOPDONGHO.com cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân khi quý khách tiến hành mua sắm và giao dịch.

Cụ thể như sau:

  1. Mục đích sử dụng thông tin:

SHOPDONGHO.com sử dụng thông tin khách hàng đã cung cấp chỉ nhằm 3 mục đích:

  • Hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm.
  • Giải đáp các thắc mắc trong quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm.
  • Cung cấp cho khách hàng những thông tin mới, bổ ích như kiến thức về đồng hồ, cập nhật những chương trình khuyến mãi, các dịch vụ bảo hành…
  1. Chính sách bảo mật thông tin tại SHOPDONGHO.com

  • Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của trang web. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng từ đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng. Trong trường hợp khách hàng đồng ý, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ 3 phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng mà chúng tôi cung cấp thông qua các hợp đồng chúng tôi đã ký với bên thứ 3.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Đội ngũ quản trị SHOPDONGHO.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.