Đồng Hồ Máy Cơ/Automatic

8.690.000
6.790.000
11.760.000
9.050.000
7.800.000
8.177.000
9.160.000
-10%
5.625.000
-10%
5.056.000
9.050.000
8.690.000
8.050.000
6.585.000
6.790.000
11.800.000
10.400.000

Đồng hồ cơ là gì?

Là đồng hồ cơ khí tiếng Anh là mechanical watch (còn gọi là đồng hồ tự động, một số người dùng nhầm lần tên gọi là đồng hồ Automatic).

Dù có nhiều tên nhưng đều để chỉ những chiếc đồng hồ hoạt động nhờ những chuyển động cơ trong bộ máy. Cụ thể là từ dây cót, cót sẽ tự lên dây khi đeo trên tay và tay chuyển động tự nhiên hoặc được người đeo chủ động vặn tuỳ thuộc vào loại đồng hồ cơ

Có bao nhiêu loại đồng hồ cơ

Đồng hồ cơ được phân loại dựa trên cơ chế lên cót, chính vì vậy trên thế giới đã chia thành 3 loại cơ bản:

  • Đồng hồ lên cót bằng tay (mechanical hand winding, hand-wound): yêu cầu phải vặn núm 15-20 vòng mỗi ngày để lên dây cót
  • Đồng hồ lên cót tự động (Automatic, self-winding): Bộ máy tự động thực hiện việc lên dây cót khi bạn đeo đồng hồ trên tay. Trong quá trình bạn đeo bánh đà sẽ chuyển động và giúp dây cót được lên đều đặn
  • Đồng hồ bán tự động: Bạn phải lên dây cót bằng việc vặn núm để tạo ra năng lượng cho bộ máy có thể hoạt động tuần tự.