Trang tuyển dụng việc làm shopdongho

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Vui lòng xem các danh mục dưới đây để biết thêm về những vị trí đang tuyển tại SHOPDONGHO.com và cách thức nộp hồ sơ

—————

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG LOẠI HÌNH TỈNH/ THÀNH PHỐ NGÀY HẾT HẠN
Social Media Content Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.4.2021
Content Website Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.4.2021
Graphic Designer Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.4.2021
Photographer Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.4.2021
Cửa Hàng Trưởng Toàn thời gian Hồ Chí Minh
Kiểm Soát Viên Nội Bộ Toàn thời gian Hồ Chí Minh